Συμμετοχή - Εγγραφή απλού σύνεδρου (χωρίς εργασία)


Η παρακολούθηση του συνεδρίου, είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο, αφού προηγηθεί η αίτηση προεγγραφής και η αποδοχή της με ηλεκτρονική απάντηση (mail) της Οργανωτικής Επιτροπής. Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης του συνεδρίου.

Ο σύνεδρος, για να του χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης του συνεδρίου, υποχρεούται να παρευρίσκεται στον χώρο του συνεδρίου την πρώτη μέρα, Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019, από τις 10.00 π.μ. ως τις 13.00.

Η παρουσία του θα δηλώνεται στη Γραμματεία, πριν την έναρξη του συνεδρίου.

Οι Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα χορηγούνται από τη Συνεδριακή Γραμματεία, από τις 13.00 της πρώτης συνεδριακής ημέρας και θα δίνονται στους σύνεδρους αυτοπροσώπως. Δεν θα σταλούν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για να παρακολουθήσει κάποιος τις εργασίες του Συνεδρίου, ως απλός σύνεδρος (χωρίς εργασία), θα πρέπει να ακολουθήσει διαδικασία προεγγραφής, υποβάλλοντας αίτηση προεγγραφής σύνεδρου. Αφού υποβληθεί η αίτηση προεγγραφής, θα σταλεί απάντηση έγκρισης της προεγγραφής. Συνεδριακές παροχές στον απλό σύνεδρο


1. Βεβαίωση Σύνεδρου (παρακολούθησης συνεδρίου)

2. Δυνατότητα internet download των ηλεκτρονικών τόμων πρακτικών των προηγούμενων συνεδρίων μας.

Υποχρεώσεις σύνεδρου:


Πέραν της έγκαιρης άφιξης στο συνεδριακό, πριν την έναρξη του συνεδρίου και την μη αποχώρησή του πριν τις 13.00 του Σαββάτου, 2 Νοεμβρίου 2019, υπάρχει η υποχρέωση της τήρησης της καθαριότητας του χώρου, η μη πρόκληση φθορών με καφέδες κλπ εντός των αιθουσών. Δεν επιτρέπονται με κανέναν τρόπο,  καφές ή αναψυκτικό κλπ εντός των συνεδριακών αιθουσών.