Διαδικασία εγγραφής Εισηγητή


Η συμμετοχή με εργασία στο συνέδριο (πλην των προσκεκλημένων εργασιών) - εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία κρίσης και συμπερίληψης της εργασίας στο συνεδριακό πρόγραμμα, στη συνέχεια οδηγεί σε εγγραφή εισηγητή με καταβολή συνεδριακής συνδρομής.

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΕΚ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

Η συνδρομή εισηγητή που συμμετέχει με Εισήγηση ή με Σύντομη Ανακοίνωση ή με Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού ή  με Διδακτική Πρόταση/Καλή Πρακτική/Σενάριο, ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ ανά εργασία
. Για κάθε εγκεκριμένη εργασία (αυτών των κατηγοριών) πρέπει να γίνουν τόσες εγγραφές εισηγητών - όσοι είναι και οι αναγραφόμενοι συγγραφείς επί της εργασίας. (Για την παρουσίαση της εργασίας ενώπιον των σύνεδρων, δεν χρειάζεται η παρουσία όλων των συγγραφέων)

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ (Συμμετοχή από απόσταση)

Η συνδρομή εισηγητή που συμμετέχει με Ηλεκτρονική Εισήγηση ή Αναρτημένη Ανακοίνωση, ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ ανά εργασία
. Για κάθε εγκεκριμένη εργασία αυτων των δυο κατηγοριών, πρέπει να γίνουν τόσες εγγραφές εισηγητών - όσοι είναι και οι αναγραφόμενοι συγγραφείς επί της εργασίας. (Για την παρουσίαση της εργασίας ενώπιον των σύνεδρων, δεν χρειάζεται η παρουσία όλων των συγγραφέων).


Συνεδριακές παροχές στους Εισηγητές