Το πρόγραμμα του Συνεδρίου (θα αναρτηθεί στις 10 Οκτωβρίου 2018)


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018:

Εγγραφές σύνεδρων: Από τις 09.00 το πρωί
Έναρξη συνεδρίου 10.00
Παράλληλες συνεδρίες σε 4 αίθουσες:
Πρωινές συνεδρίες: 10.00-13.30
Μεταμεσημβρινές συνεδρίες:14.00-16.45
Απογευματινές συνεδρίες:17.00-20.00

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2018:

Εγγραφές σύνεδρων: Από τις 09.00 το πρωί
Παράλληλες συνεδρίες σε 4 αίθουσες:
Πρωινές συνεδρίες:    10.00-13.30
Μεταμεσημβρινές συνεδρίες: 14.00-16.45
Απογευματινές συνεδρίες:17.00-20.00