2-9-2018: Ανακοίνωση χρονικής μετάθεσης Συνεδρίου

Αξιότιμοι σύνεδροι και φίλοι του 14ου Συνεδρίου: "Η Εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. και της Καινοτομίας", το Συνέδριο μετατίθεται για το 2019 και συγκεκριμένα:

ΝΕΕΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

1 Μαΐου 2019: Λήξη προθεσμίας κατάθεσης κειμένων για συμμετοχή, μετά από κρίση

2-3 Νοεμβρίου 2019: Πραγματοποίηση του Συνεδρίου, στο Χαροκόπειο.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

-------------------------------------------------------

Ενημερωτικό για όσους κατέθεσαν ήδη εργασία για συμμετοχή στο 14ο Συνέδριο (μετά από κρίση)

Αξιότιμε, -η, -οι, -ες,
έχετε υποβάλλει εργασία για συμμετοχή στις διαδικασίες κρίσης του 14ου Συνεδρίου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. & ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Με το μήνυμά μας αυτό, σας ενημερώνουμε με τα εξής:

1. H ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του 14ου Συνεδρίου "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. & ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ" αποφάσισε την επαναπροκήρυξή του, διά της χρονικής μετάθεσης πραγματοποίησής του. Νέα ημερομηνία πραγματοποίησης του 14ου Συνεδρίου ορίζεται η 2 & 3 Νοεμβρίου 2019 (Σαββατοκύριακο), στον ίδιο συνεδριακό χώρο (Χαροκόπειο). Νέα ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής εργασίας για κρίση ορίζεται η 1η Μαΐου 2019.

2. Σεις, ας λάβετε γνώση των παρακάτω (επιλογών):

α. Μπορείτε να αποδεχτείτε τη νέα ημερομηνία τέλεσης του συνεδρίου αυτού (για τις 2-3 Νοεμβρίου 2019)-και η εργασία σας να παραμείνει και να προωθηθεί στις νεότερες χρονικά διαδικασίες κρίσης αυτού του συνεδρίου.

β. Μπορείτε να ζητήσετε την δημοσίευση της κατατεθειμένης εργασίας σας (μετά από κρίση), σε ένα από τα δυο δικτυακά εκπαιδευτικά περιοδικά μας - και συγκεκριμένα είτε στο υπό ετοιμασία έκδοσης 13ο τεύχος του περιοδικού i-Teacher (http://i-teacher.gr), είτε στο υπό ετοιμασία έκδοσης 9o τεύχος του περιοδικού: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (http://neospaidagogos.gr/periodiko/). Τα τεύχη αυτά αναμένεται να ολοκληρωθούν και να αναρτηθούν στο διαδίκτυο, περί τα μέσα Δεκεμβρίου 2018 ως τις αρχές Ιανουαρίου 2019. Η συμπερίληψη (δημοσίευση) άρθρου, στα αναγνωρισμένα αυτά επιστημονικά περιοδικά, γίνεται μετά από ολοκληρωμένη θετική κριτική διαδικασία.

γ. Μπορείτε να υποβάλλετε εκ νέου την εργασία σας, στις υπό εκκίνηση διαδικασίες κρίσης του 6ου Συνεδρίου του Νέου Παιδαγωγού (http://neospaidagogos.gr), που θα γίνει στις 11-12 Μαΐου 2019 στο Ευγενίδειο. Είναι πολυθεματικό εκπαιδευτικό συνέδριο, που συμπεριλαμβάνει στις: 3η -4η - 5η - 6η - 7η - 8η - 9η - 10η – 13η – 14η θεματικές του ενότητες, όλες τις εργασίες που έχετε ήδη υποβάλλει για το 14ο συνέδριο!

δ. Μπορείτε να ζητήσετε την αποδέσμευση της εργασίας που μας έχετε ήδη υποβάλλει, και να την υποβάλλετε σε άλλο συνέδριο που επιθυμείτε, χωρίς καμιά σας υποχρέωσή έναντι του 14ου Συνεδρίου (Η Εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. & της Καινοτομίας)

3. Παρακαλούμε, ας μας ενημερώσετε με την επιλογή σας, ως τις 15 Σεπτεμβρίου 2018.

Καλή σχολική χρονιά!

Με εκτίμηση

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.
http://synedrio.edu.gr