Στοιχεία Επικοινωνίας:

 

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλέφωνο: 210.3000.183, (μόνο) 18.00-20.00, εργάσιμες

eail: sec@synedrio.edu.gr