Στοιχεία Επικοινωνίας:

 

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

eail: sec@synedrio.edu.gr